15 Mayıs 2014 Perşembe

YASTAYIZ

SOMA ŞEHİTLERİNE...
Yorgunum anne,
Yerin metrelerce altından geldim.
Yüzümde kara bir toz,...
Elimde nasır,
Sırtımda çeyrek asır,
Velhasıl yorgunum anne.

Dur hele anne!
Silme yüzümdeki karayı,
Açma bağrımdaki yarayı.
Susadım anne,
Kanamış yüreğime,
Susamış dilime,
Bir yudum su ver ne olur.
Toprak kokuyorum bugün,
Toprak çekiyor beni.
Bırak gideyim anne!
Daha geride bekleyen var,
Gözü kapıda, kulağı seste,
Ölüm geliyor her nefeste,
Can dar geliyor bu kafeste.
Çırpındıkça batan,
Battıkça can acıtan bir haykırış.
Kimse duymuyor,
Kimse bilmiyor anne.
Yüzümde kömürün karası
Cebimde alın terimin parası
Ben yerin altına gidiyorum anne,
Bırak kanasın,
Yer üstündeki insanlık yarası...
Yusuf Yüzlü Hamza Yürekli